Kontakt    Szymon Wolf (koordynator Zimowej Giełdy Piosenki) - 725 224 689 zgp@onet.pl
dol