Regulamin ZGPXXVI GIEŁDA PIOSENKI ZIMOWEJ OPOLE 2018
R E G U L A M I N


I. Cel imprezy
1. Promocja młodych, zdolnych studentów zajmujących się tworzeniem i wykonywaniem
muzyki.
2. Prezentacja różnych gatunków muzycznych oraz autorskich kompozycji młodych artystów.

II. Uczestnicy

1. Uczestnikami Zimowej Giełdy Piosenki mogą być zespoły, w których skład wchodzi
przynajmniej jeden student posiadających ważną legitymację studencką. Jeśli na udział zdecyduję się solista lub solistka musi
posiadać ważną legitymację studencką.
2. Wybór zespołów i solistów spośród zgłoszeń dokona się na antenie Radio Sygnałów w trakcie
audycji „Eliminacje do Zimowej Giełdy”
2. Miejsce przesłuchania zakwalifikowanych zespołów i solistów: Studenckie Centrum Kultury w Opolu.

III. Zgłoszenia
1.Należy przesłać swoje nagrania min.trzy nagrania mp3 na adres zgp@onet.pl 
2. Zgłoszenie musi dotrzeć w terminie wyznaczonym przez Organizatora.

IV. Przesłuchania konkursowe
1. Do Zimowej Giełdy należy przygotować 1 utwór w dowolnym języku własnego autorstwa
oraz jeden utwór do tekstu gwiazdy, której będzie poświęcona .
2. Łączny czas trwania utworów nie może przekroczyć 8 minut.
3. Podczas każdej Zimowej Giełdy zostanie przesłuchanych 10 wykonawców wyłonionych z
kwalifikacji.
4. Uczestników Zimowej Giełdy Piosenki oceniało będzie Jury powołane przez Organizatora.
5. Jury w swojej ocenie będzie się kierowało następującymi kryteriami:
a) dobór repertuaru,
b) wykonanie,
c) ogólny wyraz artystyczny.

V. Sprawy organizacyjne
1. Organizator zapewnia aparaturę nagłaśniającą oraz obsługę akustyczną.
2. Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny.
3. Organizator zapewnia poczęstunek dla uczestników.
4. Kwestie nie ujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga Organizator w porozumieniu z Jury.
Organizator:
Samorząd Studencki Uniwersytetu Opolskiego
45-061 Opole, ul. Katowicka 95, Studenckie Centrum Kultury, pokój nr 18
dol