Program XXVIII Zimowej Giełdy Piosenki w OpoluPlan Zimowej Giełdy Piosenki


Próby: 

1. 09:30 – 10:00 –

2. 10:00 – 10:30 - 

3. 10:30 – 11:00 –  

4. 11:00 – 11:30 – 

5. 11:30 – 12:00 – 

6. 12:00 – 12:30 – 

7. 12:30 – 13:00 – 

8. 13:00 – 13:30 – 

9. 13:30 – 14:00 – 

10. 14:00 – 14:30 –

Próba zespołu 

15:00 – 17:30

Spotkanie przed przeglądem dla wszystkich zespołów w Sali 13 Obowiązkowe. 

•      17:00 - 17:15

Rozpoczęcie przeglądu: 

1. 18:00 – 18:15 – 

2. 18:15 – 18:30 –  

3. 18:30 – 18:45 – 

4. 18:45 – 19:00 –  

5. 19:00 – 19:15 – 

6. 19:15 – 19:30 - 

7. 19:30 – 19:45 – 

8. 19:45 – 20:00 –

9.     20:00
– 20:15 – 

10.   20:15
– 20:30


Koncert zespołu

21:00 – 22:30  

 
dol